Deze privacyverklaring is als laatst bijgewerkt op 30 april 2020.

Inleiding Privacyverklaring

iNNerControl verwerkt persoonsgegevens, zodat iNNerControl de klanten zo goed mogelijk kan helpen. iNNerControl houdt zich aan de privacywet. Zij vindt de privacy van klanten heel belangrijk. iNNerControl belooft met deze privacyverklaring om zo vertrouwelijk en zorgvuldig mogelijk met persoonsgegevens om te gaan.

In deze privacyverklaring vermeldt iNNerControl hoe zij de persoonlijke informatie verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle werkzaamheden van iNNerControl. Eventuele samenwerkingspartners hebben allemaal een eigen privacyverklaring. iNNerControl is dan ook niet aansprakelijk is voor de uitvoering van de privacyverklaring van derden.

Welke persoonsgegevens verwerkt iNNerControl?

Persoonsgegevens worden verwerkt als klanten de diensten van iNNerControl gebruiken. Daarnaast worden er gegevens verzonden bij het invullen van het online contactformulier. Alle deze gegevens worden opgeslagen op een gehuurde, beveiligde server met een SSL- en https-certificaat van Antagonist, onze hostingpartner.

Contactformulier (website)

Via het contactformulier kunnen gebruikers vragen stellen. iNNerControl vraagt om hun naam en e-mailadres, zodat de vraag zo goed mogelijk kan worden beantwoord. Gebruikers bepalen zelf of zij telefoonnummer en andere naw-gegevens willen delen. iNNerControl bewaart deze informatie totdat duidelijk is dat de vraag naar tevredenheid is beantwoord.

Andere partijen

Er kan sprake zijn van samenwerking met of doorverwijzing naar andere specialisten of begeleiders, waardoor iNNerControl de persoonsgegevens moet delen. Dit gebeurt alleen met instemming van de klant. De gezondheid en het behalen van de doelen staan namelijk centraal. iNNerControl deelt alleen informatie die nodig is voor een goede dienstverlening.

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief wil iNNerControl haar doelgroep via e-mail bereiken met nieuws en belangrijke inhoud. iNNerControl streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen de nieuwsbrief wensen te ontvangen. Doordat gebruikers zelf kunnen klikken op de afmeldlink bepalen zij zelf of zij de nieuwsbrief willen blijven ontvangen. De afmeldlink is altijd onderaan de nieuwsbrief opgenomen. Ook kan de gebruiker het e-mailadres blokkeren. De ingevulde gegevens gebruikt iNNerControl alleen om de nieuwsbrief te versturen. iNNerControl deelt geen Persoonsgegevens met andere partijen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tijdelijke tekstbestanden die geplaatst worden op de computer van de bezoeker. Het doel hiervan is om de inhoud van de website beter af te stemmen op de klantbehoeften en het gebruiksgemak te vergroten. Bezoekers hoeven hierdoor bijvoorbeeld niet steeds opnieuw gegevens in te vullen. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen en kunnen altijd worden verwijderd. Dit kan door de browsergeschiedenis te verwijderen. Bepaalde onderdelen van de website zullen dan mogelijk niet meer goed werken, zoals het contactformulier en vragenlijsten. Bij het eerste bezoek van de website van iNNerControl toont de website een melding met uitleg over cookies. De gebruiker geeft hierbij akkoord voor het gebruik van de cookies.

iNNerControl slaat het ingevulde e-mailadres en de testuitslag op bij een online test of vragenlijst. Deze gegevens hebben we nodig om jou de uitslag van je test te kunnen mailen. We gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden. Deze gegevens deelt iNNerControl niet met andere partijen.

Google Analytics

De iNNerControl-website maakt gebruik van Google Analytics. Dit online hulpmiddel levert belangrijke statistieken over bezoekersaantallen, de bezochte pagina’s en andere informatie. Met deze informatie verbeter iNNerControl de website. Deze statistieken zijn volledig anoniem en niet te herleiden tot een persoon of gebruiker. Klik hier voor meer informatie over hoe Google omgaat met persoonsgegevens.

Opt-out

De gebruiker kan het script van Google Analytics zelf blokkeren. Zo is bijvoorbeeld hier een speciale plug-in voor Google Analytics te downloaden. Daarmee telt het bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Beveiliging

Cliëntendossiers bewaart iNNerControl volgens de regels van de Nederlandse wet. Ook is er een register van verwerkingsactiviteiten. Beveiliging van persoonsgegevens is voor iNNerControl van groot belang. Daarom zorgt zij dat alle gegevens goed beveiligd zijn. Fysieke en digitale informatie is versleuteld bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht. Digitale cliëntdossiers zijn tevens goed beveiligd opgeslagen in de Microsoft Cloud. Eventuele lokale back-ups op de computer zijn beveiligd met een wachtwoord. iNNerControl gebruikt daarvoor Ziggo Safe Online internetbeveiliging en ‘Windows Hello’ Biometrische gezichtsherkenning.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

iNNerControl past waar nodig deze privacyverklaring en datum aan. Bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen van de website. Dit geldt ook als het aanbod van iNNerControl wijzigt. Bovenaan dit document staat tevens de laatst vermelde wijzigingsdatum.

Herzien van persoonsgegevens

De gebruiker mag altijd de persoonsgegevens inzien, ontvangen, of laten aanpassen of verwijderen door iNNerControl. Als iemand de persoonsgegevens wil herzien of verwijderen, dan neemt de persoon hiervoor contact op met iNNerControl. Zie hiervoor de contactgegevens op de website. Cliënten krijgen, mits deze fysiek plaatsvindt, deze privacyverklaring fysiek overhandigd. Op dezelfde wijze stuurt iNNerControl de meest recente privacyverklaring mee bij het digitaal toesturen van het intakeformulier, of een digitale verwijzing naar het document op de website.

Recht op persoonsgegevens

Ten opzichte van persoonsgegevens of informatie van persoonlijke aard heb je de volgende rechten:

  • Inzage en uitleg over welke gegevens precies zijn opgeslagen en wat hiermee gebeurt.
  • Het laten corrigeren van gegevens.
  • Het laten verwijderen van verouderde of niet (meer) relevante gegevens.
  • Intrekken van toestemming voor gegevensgebruik.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van gegevens.

iNNerControl moet de identiteit van de aanvrager vast kunnen stellen. Zo zorgt iNNerControl ervoor dat alleen de juiste informatie wordt aangepast of verwijderd.

Klacht indienen

iNNerControl streeft naar volledige tevredenheid. iNNerControl Als je toch vindt dat niet juiste is omgegaan met je persoonsgegevens, dan horen we dat graag. in eerste instantie zoekt iNNerControl altijd samen naar een oplossing. Mocht dat niet meer mogelijk zijn, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pin It on Pinterest